Svensk-norskt projekt för att lyfta bioekonomin

Region Värmland och Region Dalarna har inlett ett samarbete tillsammans med fyra norska fylkeskommuner för att utveckla en bioekonomi baserad på skogen. Linda Janliden Resare är projektledare för projektet som heter ”The Bioeconomy Region”. Hon...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar