Table - nytt samarbete

SLU har startat det internationella fakta- och diskussionsforumet Table med fokus på globala livsmedelssystem tillsammans med University of Oxford och Wageningen University & Research. Samarbetet kommer att stödja SLUs utveckling inom forskning och policy-området och synliggöra universitetets kompetens både nationellt och internationellt. SLU Future Food är SLUs kontaktnod.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar