Energitorven i Sverige under 40 år – omställning mot odlingstorv

Produktionen av energitorv minskade under 2019 och under de senaste fem åren har det brutits mer odlingstorv än energitorv i Sverige. SGU kan nu presentera statistik över hur uttaget av energitorv förändrats under de senaste 40 åren.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar