Lejon försvårar klimatanpassningen för bytesdjur

Risken att ätas av ett lejon kan påverka möjligheten för flera av Afrikas djur att anpassa sig till ett allt varmare klimat. Det visar ett internationellt forskarlag med forskare från SLU i en ny studie. Forskarna betonar behovet av att inkludera predation i klimatförändringsprognoser för hotade däggdjur.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar