Nya rapporter om grundvatten i Småland

SGU har i två nya rapporter kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Torsås kommun. Informationen är viktig för en hållbar användning av vårt grundvatten.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar