SLU utvärderar om konstgjorda rev kan rädda torsken

Byfjorden i Bohuslän ska få fler konstgjorda rev tänkta att skapa skyddande livsmiljöer för bland annat torsk. Men leder reven till att reproduktionen av torsk ökar och kan de bidra till att torsken i området återhämtar sig? Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet ska följa upp de biologiska effekterna av reven och har nu genomfört de första förberedande undersökningarna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar