STINT

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. SLU får fyra av maximalt fem stjärnor i detta index.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar