Datavärdskapet för Miljögifter öppet för uttag och leverans

Datavärdskapet för Miljögifter har öppnat sin databas, och det är nu möjligt att leverera miljöövervakningsdata och göra uttag av de data som hittills kommit in under 2020.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar