Fyra nya rapporter om grundvatten i Hälsingland, Gästrikland och Småland

SGU har kartlagt och beskrivit sex grundvattenmagasin i Söderhamns-, Ockelbo- och Växjö kommun. Informationen är viktig för en hållbar användning av grundvattenresurserna i de berörda kommunerna.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar