Vetenskapsfestivalen i Uppsala öppnar – Scifest 2020

Den 5 mars öppnar Scifest – Uppsalas största vetenskapsfestival. SLU är tillsammans med Uppsala universitet arrangörer. SciFest är en vetenskaps-festival med ett brett utbud av forskarträffar, föredrag, workshops och tävlingar. Här kan alla prova på forskning och dess tillämpningar inom många vetenskapsområden.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar