Annika Nordin MWP

Annika Nordin utsetts till ledamot i styrelsen för Marcus Wallenbergs stiftelse.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar