SLU:s förtjänstmedaljer 2019 till Ågren, Jeppson Eldrot och Melnyk

I samband med årets promotionshögtid den 5 oktober kommer SLU:s medaljer till personer som gjort förtjänstfulla insatser att delas ut. Den stora förtjänstmedaljen går till professor emeritus Göran Ågren. Förtjänstmedaljen i guld går till ledarutvecklare Eva Jeppson Eldrot, medan förtjänstmedaljen i silver går till biträdande universitetslektor Charles Melnyk.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar