Invigning av Geologins Dag i Loos koboltgruva

Idag 13 september är det nationell invigning av Geologins Dag i Loos koboltgruva, Ljusdals kommun. Det blir smygstarten på årets Geologins Dag-evenemang som äger rum lördag den 14 september runt om i landet.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar