Elever och politiker klimatanpassar staden

Hur ska vi rädda sjukhuset från översvämning och hur klarar vi jordbruket från torka?  Under fredagen möttes gymnasieelever och ledande politiker i Linköping över Klimatanpassningsspelet. SMHIs nya spel gav tillfälle att diskutera utmaningar och möjligheter i ett förändrat klimat.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar