SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Moçambique

I dagarna samlas deltagare från fyra afrikanska länder i Moçambique för att med hjälp av SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö, allt i syfte att bidra till en mer hållbar förvaltning av mineralresurser i Afrika.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar