Många nya data om bergartskemi

SGU har under sommaren fyllt på den litogeokemiska databasen med 1500 analyser. Bland den nya informationen finns analyser av block och andra fynd som hittats under SGUs Mineraljakter.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar