Många nya europeiska värmerekord under juli månad

Globalt sett blev juli 2019 den hittills varmaste julimånaden. Områden med kyligt väder återfanns dock i bland annat Östeuropa och västra Kanada. Efter den mäktiga värmeböljan i slutet av juni följde en ny och mycket kraftig värmebölja över Europa i slutet av juli.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar