Mats Leijon

Professor i elektricitetslära, Uppsala Universitet

Utbildning: Tekn.Dr (Chalmers Tekniska Högskola, 1987)

Född 26 juni 1958, Karlskrona

Hemsida

Läs vård och hälsa gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang