Om  
Gustaf Lind
Johanna Sandahl

Skogsupprop: 40 000 kräver färre kalhyggen

WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl har lämnat över ett skogsupprop med 40 000 underskrifter till ministrarna Romina Pourmokhtari (L) och Peter Kullgren (KD).

<div>Klimat-och miljöminister Romina Pourmokthari (L),&nbsp;landsbygdsminister Peter Kullgren (KD),&nbsp;Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind. De två organisationerna lämnade över namnunderskrifter samt varsin ekplanta till ministrarna.</div>
Klimat-och miljöminister Romina Pourmokthari (L), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind. De två organisationerna lämnade över namnunderskrifter samt varsin ekplanta till ministrarna.
Foto: Regeringskansliet
Johanna Alskog

De 40 000 undertecknarna samt WWF och Naturskyddsföreningen kräver att 30 procent av skogen ges ett långsiktigt, representativt, transparent och kvalitetssäkrat skydd samt att regeringen skapar förutsättningar för en omställning till ett naturnära skogsbruk med färre kalhyggen.

– Tiotusentals underskrifter på kort tid visar att vi i Sverige bryr oss om vår skog. Det måste miljöministern och landsbygdsministern ta på mycket stort allvar, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, i ett pressmeddelande.

0:000:00