20 november 2018
Näringsutskottet sammanträder
0:000:00