14 november 2018 13:00 - 17:00
Konferens: KTH Sustainability Research Day

Områden som tas upp på KTH Sustainability Research Day är bland annat energi, material, klimatanpassning och hälsa, både i Sverige och globalt. Även framtidens forskningsbehov för en hållbar utveckling med externa intressenter från olika delar av samhället kommer diskuteras. 

KTH Sustainability Office