7 november 2018 - 8 november 2018 09:30 - 16:00
Konferens: Grön infrastruktur för alla: Från ord till handling

Landskapet, de mellanliggande miljöerna och helheten, forskningens rön om landskapsekologi och hur handlingsplanerna kan användas diskuteras. 

Naturvårdsverket