December 2018

Fredag 14 december

 • Remiss: Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 12 december

 • Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna

  Sista dagen att svara på remissen. 

Tisdag 11 december

 • Remiss: Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 4 december

 • Dnr 6.9.17-15936/2018 Nationella beredskapsplanen för foder och livsmedelskedjan

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 3 december

 • Remiss: Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)

  Sista datum att svara på remissen.

November 2018

Fredag 16 november

 • Remiss: Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 14 november

 • Remissdeadline: förslag på femton rekommendationer som syftar till att stärka konsumentskyddet vid köp av kombinationserbjudanden (Bundled Products) (Ref: C18-CRM-PEER-07-06)

Oktober 2018

Onsdag 31 oktober

 • Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag om gruvavfall

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 26 oktober

 • Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 15 oktober

KL. 0:05
 • Riksintressen för vattenkraft – samråd

  Energimyndigheten vill synliggöra vattenkraftens roll i energisystemet och har därför föreslagit att vattenförekomster (till exempel del av älv, sjö eller damm) kopplade till de 250 viktigaste vattenkraftverken ska utpekas som riksintresse.

Torsdag 4 oktober

 • Remiss: "Ekologisk kompensation" (SOU 2017:34)

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 1 oktober

 • Remiss: Vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar

  Sista datum att svara på remissen.

September 2018

Söndag 30 september

 • Samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten

  Samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.

Fredag 28 september

 • Remiss: Om förslag till vägledning om lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor – cisterner

  Sista datum att svara på remissen. 

Torsdag 20 september

 • Remiss: Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2018:06

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Remittering av Energimarknadsinspektionens rapporter Ei R2018:03, Ei R2018:04 och Ei R2018:05

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 17 september

KL. 16:06
 • Remiss: Förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt

Fredag 7 september

 • Remiss: EU-kommissionens förslag - Förordning om återanvändning av vatten

  Sista datum att svara på remissen.

Augusti 2018

Fredag 31 augusti

 • Remiss: om förslag till nya föreskrifter om jaktmedel

  Sista datum att svara på remissen.