December 2018

Måndag 3. december

 • Remiss: Statens gruvliga risker (SOU 2018:59)

  Sista datum att svara på remissen.

November 2018

Fredag 16. november

 • Remiss: Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

  Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2018

Onsdag 31. oktober

 • Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag om gruvavfall

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Vägar till hållbara vattentjänster (SOU 2018:34)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 26. oktober

 • Remiss: Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 1. oktober

 • Remiss: Vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar

  Sista datum att svara på remissen.

September 2018

Torsdag 20. september

 • Remiss: Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2018:06

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Remittering av Energimarknadsinspektionens rapporter Ei R2018:03, Ei R2018:04 och Ei R2018:05

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 17. september

KL. 16:06
 • Remiss: Förbud för visst trålfiske i Skagerrak och Kattegatt

Fredag 7. september

 • Remiss: EU-kommissionens förslag - Förordning om återanvändning av vatten

  Sista datum att svara på remissen.

Augusti 2018

Fredag 31. augusti

 • Remiss: om förslag till nya föreskrifter om jaktmedel

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 27. augusti

 • Remiss: Förslag till reviderad handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft – Luftguiden

  Sista datum att svara på remissen. 

Fredag 24. augusti

 • Remiss: Om föreskrifter för anläggning av ny skog

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 20. augusti

 • Remiss: EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 17. augusti

 • Remiss: Förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 15. augusti

 • Remiss: om förslag till havsplaner

  Sista datum att svara på remissen. 

Måndag 13. augusti

 • Remiss: Kemikalieinspektionens redovisning Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

  Sista datum att svara på remissen. 

Juli 2018

Fredag 6. juli

 • Remiss: Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

  Sista datum att svara på remissen. 

Juni 2018

Måndag 25. juni

 • Remiss: Revidering av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Effektivare energianvändning (SOU 2017:99)

  Sista datum att svara på remissen.