Mars 2019

Tisdag 26 mars

 • Remiss: Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2019

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 1 mars

 • Remiss: Rapporten Översyn av beredskapszoner

  Sista datum att svara på remissen.

Februari 2019

Måndag 25 februari

 • Möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets föreskrifter

  Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter, regler; till exempel om reglerna är användbara och enkla att förstå.
   

 • Möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsverkets föreskrifter

  Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter, regler; till exempel om reglerna är användbara och enkla att förstå.
   

Fredag 22 februari

 • Kraftledningsprojekt i Torne älvdal

  Finska Fingrid Abp och Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV kraftledning mellan Messaure i Jokkmokks kommun och Pyhänsälka i Muhos kommun.

Fredag 15 februari

 • Remiss: Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 12 februari

 • Skogsskötsel med nya möjligheter

  Sista datum att svara på remissen. 

Januari 2019

Torsdag 31 januari

 • Remiss: Förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 21 januari

 • Remiss: Förslag på föreskrift om incitament för kvalitet och effektivt nätutnyttjande

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 18 januari

 • Remiss: Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 14 januari

 • Remiss: Föreskrifter för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler (HVDC)

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 7 januari

 • Remiss: Batterier som används i militär utrustning och i utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden undantas från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Förslag till nationellt luftvårdsprogram inklusive strategisk miljöbedömning och samhällsekonomisk konsekvensanalys

  Sista datum att svara på remissen. 

December 2018

Fredag 21 december

 • Remiss: Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 20 december

 • Remiss: SSM:s förslag till avgiftsnivåer och ändringar i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 14 december

 • Remiss: Samråd om gränsöverskridande miljöpåverkan för bolaget Nord Stream 2 AG:s planerade gasledningsprojekt

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 12 december

 • Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala fiskemöjligheterna

  Sista dagen att svara på remissen. 

Tisdag 11 december

 • Remiss: Regler och rekommendationer för skogsbränsleuttag och kompensationsåtgärder

  Sista datum att svara på remissen.