Augusti 2018

Fredag 17. augusti

 • Remiss: Förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar

  Sista datum att svara på remissen.

Juni 2018

Måndag 4. juni

 • Remiss: Föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Maj 2018

Torsdag 31. maj

 • Remiss: Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning

  Sista datum att svara på remissen. 

Onsdag 30. maj

 • Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder mot radon i småhus

  Sista datum att lämna synpunkter på remissen.

Torsdag 24. maj

 • Remiss: Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-föroreningar

  Sista datum att lämna synpunkter på remissen.

Fredag 18. maj

 • Remiss: Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper (promemoria)

  Sista datum att svara på remissen. För kommunerna finns dock möjlighet att inkomma med svaren fram till den 8 juni 2018.

Fredag 11. maj

 • Remiss: Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader

  Sista datum att lämna synpunkter på remissen. 

April 2018

Fredag 27. april

 • Remiss: Om befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

  Sista datum att svara på remissen. 

 • Remiss: Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

  Sista datum att svara på remissen. 

Onsdag 18. april

 • Remiss: Utkast till förordning om Eko-bonussystem (Dnr:N2018/01601/MRT)

  Sista datum att svara på remissen. 

Fredag 13. april

 • Remiss: Rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 12. april

 • Remiss: Om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

  Sista datum att svara på remissen. 

Tisdag 10. april

 • Remiss: Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft

  Sista datum att svara på remissen. 

Fredag 6. april

 • Remiss: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 4. april

 • Remiss: Förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 3. april

 • Remiss: Av förslag till ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper och kartong

  Sista datum att svara på remissen. 

Mars 2018

Onsdag 28. mars

 • Remiss: Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 22. mars

 • Remiss: Samråd om gasledningen Baltic Pipe mellan Danmark och Polen

  Sista datum att svara på remissen. 

Torsdag 15. mars

 • Remiss: Förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

  Sista datum att svara på remissen. 

 • Remiss: Förslag till ny skötselplan för Gotska Sandöns nationalpark

  Sista datum att svara på remissen.