Mars 2022

Torsdag 31. mars

 • Regeringuppdrag: Uppdrag att inrätta ett innovationskluster för flytande biogas

  Sista datum för Statens energimyndighet att redovisa uppdraget. 

September 2019

Söndag 29. september

 • Utredning: Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget. 

Måndag 17. september

KL. 9:00
 • Konferens: Att leda och styra i samverkan - för ett socialt hållbart Sverige 2030

  Verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet diskuteras under konferensen. Konferensen vänder sig till beslutsfattare och tjänstemän med en strategisk funktion.

Juni 2018

Tisdag 19. juni

KL. 11:00

Onsdag 13. juni

KL. 9:00
 • Partiledardebatt i riksdagen

  Partiledarna för riksdagspartierna möts i en debatt i kammaren.

Torsdag 7. juni

KL. 9:00
 • Öppen utfrågning om klimatanpassning av transportinfrastruktur

  Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om klimatanpassning av transportinfrastruktur.

Maj 2018

Måndag 28. maj

KL. 11:00
 • Karolina Skog (MP) deltar i en interpellationsdebatt

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Tisdag 22. maj

KL. 13:00
 • Konferens: Samrådsmöte

  Konferens om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten.

KL. 11:00
KL. 9:00
 • Konferens: Byggforum 2018

  Fokus på att uppnå en cirkulär byggprocess. Miljö och hållbarhetsfrågor i bygg- och fastighetsbranschen diskuteras.

KL. 8:30
 • Frukostseminarium: Fiskereglering i skyddade områden

  Seminarium med fokus på reglering av fiske i skyddade områden för att öka kvaliteten på marint skydd.

Fredag 18. maj

KL. 13:00
 • Panelsamtal: Klimattimmen – Vad vill Liberalerna i klimatfrågan?

  Panelsamtal med Liberalerna.

KL. 9:00
 • Karolina Skog (MP) deltar i en interpellationsdebatt

  Ministrarna svarar på frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt.

Torsdag 17. maj

KL. 16:00
 • Konferens: Landsbygdsriksdagen 2018

  Om landsbygdsutveckling, lokal utveckling och hur vi skapar ett land i balans.

KL. 10:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 10:00

Onsdag 16. maj

KL. 9:00
 • Konferens: Havs- och vattenforum 2018

  Om Östersjöområdet, åtgärder kopplade till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

Tisdag 15. maj

KL. 13:00
 • Panelsamtal: Klimattimmen – Vad vill Moderaterna i klimatfrågan?

  Panelsamtal med Miljöpartiet. 

KL. 12:00
 • Seminarium: Vårmöte Svensk vindenergi

  Vårmöte med Svensk vindenergi. Seminarium på temat Repowering – så uppgraderar vi den förnybara elproduktionen.

Måndag 14. maj

KL. 9:00
 • Konferens: Miljömålsdagarna 2018

  Årlig mötesplats för alla som arbetar med Sveriges nationella miljömål.