Januari 2018

Torsdag 18. januari

KL. 18:00
 • Seminarium: Från förslag till politik för Agenda 2030

  Hur ser Finansdepartementet på Agenda 2030-delegationens åtgärdsförslag? När kommer politiska beslut fattas? Och vilken blir delegationens roll framöver?

KL. 14:31
 • Konferens: Farsoter i Sverige

  En dag som fokuserar på sjukdomar i Sverige som drabbar djur och människor.

Onsdag 17. januari

KL. 9:00
 • Partiledardebatt i riksdagen

  Partiledarna för riksdagspartierna möts i en debatt i kammaren.

Tisdag 16. januari

KL. 10:00
 • Seminarium: Hur ska Stockholms 200 000 elbilar laddas 2030?

  Seminarium om hur Stockholm ska klara målet för fossiloberoende transportsektor 2030.

KL. 9:30
 • Seminarium: Livmedelsindustrin

  Ett heldagsseminarium om forskning, tips och utbyte av erfarenheter gällande livsmedelsindustrin.

KL. 9:00
 • Konferens: Klimatorsakade risker i Arktis

  Två dagar med forskare från fyra länder för att diskutera hanteringar av klimatrelaterade risker i Arktis.

Måndag 15. januari

KL. 18:00
 • Seminarium: Restaureringen av Hornborgasjön

  Seminariet fokuserar på hur restaureringen har påverkat miljön, djurlivet och lokalbefolkningen.

Onsdag 10. januari

KL. 16:34
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

  Ministrarna svarar frågor som ledamöterna ställt i sina interpellationer, sedan följer debatt

KL. 10:00
 • Konferens: Transportforum 2018

  En årlig konferens om transport där årets tema är tillgänglighet och transporter på landsbygd.

December 2017

Söndag 31. december

 • Skatt på tungmetaller och andra hälso- och miljöfarliga ämnen samt översyn av bekämpningsmedelsskatten

Onsdag 20. december

KL. 17:00
 • Författarsamtal: Vänster vs höger i klimatfrågan

  Ett samtal om klimatpolitiken från både ett vänster-och högerperspektiv.

Tisdag 19. december

KL. 11:00

Måndag 18. december

 • EU:s ministerråd: Rådet för transport, telekommunikation och energi sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 15. december

 • Utredning: Gröna obligationer

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 14. december

KL. 10:00
KL. 8:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

 • Konjunkturinstitutet publicerar Miljöekonomisk rapport 2017

  Konjunkturinstitutet publicerar sin årliga miljöekonomiska rapport som granskar ekonomin från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Tisdag 12. december

KL. 11:00
KL. 10:00
 • Konferens: Umeå Arctic Forum 2017

  Fem års-jubileet av Arctic Research Centre på Umeå Universitet firas med en konferens om bland annat forskning om klimatförändringar.

Måndag 11. december

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.