Oktober 2020

Fredag 23 oktober

 • EU:s ministerråd: Miljörådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 20 oktober

KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen. 

Måndag 19 oktober

KL. 18:00
 • Föreläsning: Klimathotet och Coronakrisen

  STOCKHOLM. ABF Stockholm arrangerar en föreläsning om ny perspektiv på klimathotet under den rådande krisen.

KL. 18:00
 • Föreläsning: Kräva handling eller gör-det-själv?

  STOCKHOLM. ABF Stockholm och Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet bjuder in till en föreläsning om klimatrörelsen och förhållandet till staten.

KL. 10:00
 • Webbinarium: Finns det PFAS i er kommun?

  WEBB. Naturvårdsverket bjuder in till ett webbsänt seminarium om PFAS, ett ämne som bland annat kan förorena dricksvatten, och hur kommuner och länsstyrelser kan arbeta med denna risken. 

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 16 oktober

KL. 18:00
 • Föreläsning: Kan gruvnäringen bidra till hållbar utveckling?

  STOCKHOLM. ABF och Stockholms universitet arrangerar en föreläsning hur gruvsektorn kan bidra till klimatomställningen och samtidigt vara förenlig med demokratisk utveckling i de länder där resurserna utvinns.

Torsdag 15 oktober

KL. 10:00
 • Webbinarium: EU:s kemikalieregler

  WEBB. Kemikalieinspektionen anordnar en informationsdag för aktörer som berörs av EU:s kemikalieregler.

KL. 10:00
 • Näringsutskottet sammanträder

  Näringsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Artskyddskonferens 2020

  WEBB. Naturvårdsverket bjuder in till en webbsänd konferens om arbete med artskydd.

KL. 8:30
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen. 

 • Webbkonferens: Fysisk påverkan i svenska kustvatten

  WEBB. Havs- och Vattenmyndigheten bjuder in till en webbsänd konferens om fysisk påverkan i svenska kustvatten.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda och lämna förslag på finansieringen av förvaltningen av klövvilt

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 14 oktober

KL. 13:30
 • Webbinarium: Kostnader för hantering av effektfrågan

  WEBB. Svensk vindenergi och företaget DNV GL arrangerar ett seminarium om kostnadseffektiva lösningar på effektutmaningen i framtidens förnybara elsystem.

KL. 10:00
 • Webbinarium: Dialogmöte för en hållbar användning av plast i vården – vad vet vi redan idag, och hur gör vi verkstad av den kunskap vi har?

  WEBB. Naturvårdsverket bjuder in till en webbaserad dialog om plastanvändning inom vårdsektorn. 

KL. 9:30
 • Webbinarium: Dricksvattenreservoarer

  WEBB. Svenskt vatten arrangerar ett seminarium om reservoarfrågor och vattenledningar.

Tisdag 13 oktober

KL. 19:00
 • Seminarium: Ny teknik och effektiviseringar – vilka är vägarna som tar oss dit?

  FALUN. Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna bjuder in till samtal om sambandet mellan ekonomi och ekologi. 

KL. 12:00
 • Webbinarium: Vad krävs för en grön omstart av Sverige?

  WEBB. Stockholms handelskammare arrangerar ett seminarium om hur en grön omställning kan fungera som en krisåtgärd på kort sikt. 

KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottets sammanträder

  Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder i riksdagen. 

 • Konferens: Vindkraftforskning i fokus

  WEBB. SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten bjuder in till en webbkonferens som fokuserar på utmaningarna inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem.