September 2019

Torsdag 19 september

KL. 10:00

Onsdag 18 september

KL. 13:00
 • Altinget nätverk: Transport och klimat i EU - efter valet

  Medverkar gör Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen.

KL. 13:00
 • UG-konferens 2019

  Frågor som tas upp är hur handeln med UG fungerar, bra miljöval-el och tillsynen av elleverantörernas märkning.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Kollektivtrafiken i Sverige - möjligheter och utmaningar

  Medverkar gör Kristoffer Tamsons, trafikregionråd i Region Stockholm och ny ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

KL. 8:15
 • Seminarium: Nu ökar vi takten – för att motverka klimatkrisen

  Klimatseminarium för  näringsliv, beslutsfattare, stödaktörer, intresseorganisationer, studenter, och privatpersoner.

 • Statsbudgeten presenteras

  Regeringen lämnar budgetpropositionen för 2020 och höständringsbudgeten för 2019 till riksdagen.

Tisdag 17 september

KL. 8:30
 • Konferens: Från teknik till affär

  Dagens industri arrangerar en heldagskonferens om vad AI kan tillföra i näringslivet

Måndag 16 september

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Fredag 13 september

KL. 8:00
 • Bergsutbildningarna 200 år

  Utbildning inriktad mot gruvteknik och metallurgi i Sverige firar 200 år. 

Torsdag 12 september

KL. 18:30
 • Seminarium: Ett samhälle utan ekonomisk tillväxt – fungerar det?

  Mikael Malmaeus på IVL Svenska Miljöinstitutet diskuterar alternativ till ett samhälle som drivs av tillväxt för att möta dagens klimatutmaningar.

KL. 17:30
 • Seminarium om marin biologisk mångfald

  På seminariet diskuteras tvärdisciplinära samarbeten för att öka förståelsen av marina ekosystem och ekosystemtjänster.

KL. 8:00
 • Konferens: Klimateffekter

  Bland annat kommer dricksvatten, klimatdriven migration, folkhälsa och riskanalys diskuteras. 

Onsdag 11 september

KL. 8:30
 • Elmarknadsdagarna

  Konferens för dig som arbetar strategiskt inom elhandel, elförsäljning, elproduktion eller kraftsystem.

Tisdag 10 september

KL. 14:00
 • Riksmötets öppnande

  Riksdagens nya arbetsår öppnar, riksmötet 2019/20. Kung Carl XVI Gustaf förklarar riksmötet öppnat på begäran av talman Andreas Norlén.

KL. 11:00
 • Allmänna motionstiden börjar

  Under allmänna motionstiden kan riksdagsledamöterna lämna förslag som riksdagen ska ta ställning till.

KL. 9:00
 • Seminarium om EU:s miljöavtryck

  Seminarium om miljöavtryck (Product/Organisation Environmental Footprint, PEF/OEF). Om resultat och erfarenheter från pilottester samt en diskussion om vad detta betyder för svenska aktörer.

Måndag 9 september

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Så blir Energimyndigheten motorn i omställningen

  Medverkar gör Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten. 

KL. 9:00
 • Konferens: Annual Science Conference 2019 - ICES

  Konferens där de senaste inom marinforskning diskuteras. Gästas av forskare, politiker och representanter från civilsamhället. 

Fredag 6 september

KL. 8:00
 • Aktion: Folk mot fossilgas

  Folk mot fossilgas är en massaktion av civil olydnad som kommer att ske någonstans i Göteborg.

Torsdag 5 september

KL. 10:00
 • Öppet hus: Polarforskningssekretariatets nya lokaler

  Öppet hus i myndigheten Polarforskningssekretariatets nya lokaler vid Luleå tekniska universitet.