November 2019

Måndag 18 november

KL. 9:30
 • Seminarium: Textilsmart kommun

  Inspirationsseminarium om vad kommuner kan göra för att bidra till en mer hållbar textilkonsumtion.

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • Konferens: Grönt ljus 2030

  Trafikverket arrangerar en resultatkonferens om sina klimatmål.

Fredag 15 november

KL. 23:00
 • Remiss: Förslag till ändring i föreskrifter om jägarexamen

  Sista datum att svara på remissen. 

Torsdag 14 november

KL. 10:00
 • Seminarium: Cirkulär ekonomi - från ord till (upp)handling!

  Seminarium om upphandlingens potential att driva på omställningen till en cirkulär ekonomi. 

KL. 10:00
KL. 9:00
 • Konferens: Hållbara transporter 2019

  Konferens om en hållbar omställning för att möta klimatmålen inom transportsektorn. 

KL. 8:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Onsdag 13 november

KL. 16:00
KL. 13:00
 • Panelsamtal: 25 år efter folkomröstningen om EU, hur var det då och hur blev det sen?

  Seminarium om vilken effekt EU-medlemskapet har haft på de politiska partierna, svensk politik och svenskt samhällsliv, och om hur Sverige skulle sett ut i dag utan medlemskapet. 

KL. 10:00
 • Konferens: Oljeskadeskydd

  Nationell konferens för oljeskadeskydd 2019.

KL. 9:00
 • Konferens: Elnätsdagarna

  Konferens om aktuellt för dagens elnätsföretag.

KL. 8:00
 • Konferens: Hållbart näringsliv

  Om svenska storbolags affärsstrategiska hållbarhetsarbete. 

Tisdag 12 november

KL. 13:00
 • Seminarium: Antibiotikaresistens och hur Sveriges erfarenheter kan leda till bättre djurhållning

  God djuromsorg, förebyggande djurhälsoarbete och hållbara produktionsmetoder är verktyg i den internationella kampen mot AMR och något Sverige arbetat med sedan länge. På vilket sätt kan de svenska erfarenheterna vara till nytta för länder som nu påbörjar sitt AMR-arbete?

KL. 13:00
KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 9:00
 • Avfall Sveriges höstmöte 2019

  Avfall Sverige anordnar årets höstmöte med temat "fossilfritt och resurseffektiva kretslopp".

KL. 8:30
 • Seminarium: Hur kan människa och klimat tjäna på distansarbete?

  Frukostseminarium om hur distansarbete kan bidra till minskade utsläpp och trängsel. 

KL. 8:15
 • Seminarium: Informationsdag för verksamhetsutövare med fasta anläggningar

  Informationsdag för verksamhetsutövare med fasta anläggningar. Energimyndigheten kommer tillsammans med Naturvårdsverket att informera om det senaste inom handelssystemet.

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Årets tema är Ett smartare samhälle.