Juli 2019

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Torsdag 4 juli

KL. 15:30

Onsdag 3 juli

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Måndag 1 juli

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda konsekvenser av krav på lösgående djur

  Sista datum för Jordbruksverket att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning

  Sista datum för Jordbruksverket att redovisa uppdraget.

Juni 2019

Söndag 30 juni

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

Fredag 28 juni

KL. 10:00
 • Konferens: Skogen som intäktskälla - nordiskt möte för kvinnor i skogsbruket

  Seminarier om entreprenörskap i skogen, skogsbruk i förändrat klimat,
  jämställdhet i skogsbruket med mera. 

Onsdag 26 juni

KL. 8:00
 • Seminarium: Höghastighetståg – spåret mot framtidens infrastruktur?

  Ett seminarium om höghastighetståg. Under seminariet diskuteras förutsättningarna för höghastighetsbanan tillsammans med en expertpanel. 

Måndag 24 juni

KL. 11:00

Torsdag 20 juni

KL. 8:00
 • Seminarium: Så kan vindkraften bidra till ett stabilare elsystem

  Svenska kraftnät informerar om hur ökad styrning av vindkraftverk både kan hjälpa elsystemet och samtidigt ge affärsmöjligheter för vindkraften. 

Onsdag 19 juni

KL. 15:45
 • Brexit – vad är dess konsekvenser?

  Seminarium om konsekvenserna brexit kommer ha inom digitalisering, klimat, migration, integration och ekonomiska reformer. 

KL. 9:30
 • Seminarium: Kärnkraftens roll i klimat- och näringspolitiken

  Om kärnkraftens framtida roll i Sverige. Behöver Sverige satsa på kärnkraften för att klara elförsörjningen och bidra till en lösning på klimatfrågan? 

Tisdag 18 juni

KL. 15:30
KL. 15:30