Januari 2020

Fredag 17 januari

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Torsdag 16 januari

KL. 12:00

Onsdag 15 januari

KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen: Näringsutskottet

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

   

KL. 10:00
 • SNS Konjukturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat

  SNS Konjunkturråd 2020 presenterar analysen av den svenska klimatpolitiken i ett globalt perspektiv.

KL. 9:00
 • Partiledardebatt i riksdagen

  Årets första partiledardebatt i riksdagen

KL. 8:30
 • Baltic Breakfast: Är försurning ett hot mot Östersjön?

  Seminarium om havsförsurning och dess betydelse för Östersjön och för det marint liv.

Tisdag 14 januari

KL. 13:00
KL. 13:00
KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Miljö och klimat - Hållbara strategier på EU-nivå

  Medverkar gör Mikael Karlsson, senior partner på konsultbolaget 2050 och tidigare ordförande för European Environmental Bureau.

Söndag 12 januari

KL. 12:30
 • Konferens: Folk och Försvars Rikskonferens

  Om Sveriges försvar och samhällets krisberedskap. 

December 2019

Tisdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Söndag 22 december

 • Remiss: Remiss gällande ändringar för fiskelicens och tillstånd inom fisket

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 19 december

KL. 12:00
 • Anders Ygeman (S) deltar i en interpellationsdebatt

  Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) svarar på följande interpellation:

   

Onsdag 18 december

 • Utredning: Översyn av vattenförvaltningens organisation, Dir. 2017:96

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 17 december

KL. 15:30
KL. 15:30
KL. 11:00
KL. 9:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Måndag 16 december

KL. 12:00
 • Seminarium: COP25 – Fores avrapportering

  Om klimatförhandlingarna COP25 i Madrid, samt dess resultat och konsekvenser. Seminariet kommer även sändas live. 

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.