Januari 2018

Måndag 29. januari

 • Remiss: Kommissionens förslag till nya CO2-krav för lätta fordon

  Sista datum att svara på remissen.

Februari 2018

Torsdag 1. februari

 • Remiss: Reviderad vägledning för förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter

  Sista datum att svara på remissen.

Måndag 5. februari

 • Remiss: Förslag på ny handledning kring naturvägledning

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 9. februari

 • Remiss: Miljösanktionsavgift för överträdelser av vissa förbud om marint bränsle i svavelförordningen

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 16. februari

 • Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08, Funktionskrav på elmätare

Mars 2018

Torsdag 1. mars

 • Remiss: Promemorian Ändringar i jaktförordningen

  Sista datum att svara på remissen. 

Fredag 9. mars

 • Remiss: Förbättrat genomförande av direktivet om geologisk lagring av koldioxid (promemoria)

Onsdag 28. mars

 • Remiss: Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

  Sista datum att svara på remissen.

April 2018

Onsdag 4. april

 • Remiss: Förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 6. april

 • Remiss: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 13. april

 • Remiss: Rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

  Sista datum att svara på remissen.