December 2019

Fredag 20 december

 • Remiss: Betänkandet Sveriges miljöövervakning dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning (SOU 2019:22)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 31 december

KL. 23:00
 • Remiss: Granskning av Fud-program 2019

  Sista dagen att svara på remissen. 

Januari 2020

Tisdag 7 januari

 • Remiss: Om genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Förslag till uppdaterad förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

  Sista datum att svara på remissen.

Februari 2020

Fredag 14 februari

 • Remiss: Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 18 februari

 • Remiss: Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 28 februari

 • Remiss: Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.