Februari 2018

Måndag 26. februari

 • EU:s ministerråd: Rådet för transport, telekommunikation och energi sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 28. februari

 • Utredning: Kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om nationellt arbete om traditionell kunskap för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald

  Sista datum för Naturvårdsverket att redovisa uppdraget.

Mars 2018

Torsdag 1. mars

 • Utredning: Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (Agenda 2030-delegationen)

  Sista datum för delegationen att lämna ytterligare förslag till åtgärder som bör komplettera den nationella handlingsplanen.

Måndag 5. mars

 • EU:s ministerråd: Miljörådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Torsdag 15. mars

 • Uppdrag till Energimyndigheten om satsning på energieffektiv belysning

  Sista datum för Energimyndigheten att redovisa uppdraget.

Måndag 19. mars

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 20. mars

KL. 10:00
 • Konferens: Drivkraft för tillväxt och utveckling

  Konferensen i Västerås för ledande personer inom näringsliv och offentlig verksamhet om hur man ska nå Sveriges miljömål och Agenda 2030.

KL. 12:50
 • Konferens: Exploatera - massa att hantera

  Den årliga konferensen för nätverket Renare mark som fokuserar på efterbehandling av förorenade områden. Årets tema är "Exploatera – massor att hantera".

Onsdag 21. mars

KL. 8:00
 • Konferens: Vatten Avlopp Kretslopp

  Den årliga nationella konferensen för de som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp.

KL. 12:00
 • Konferens: Klimatförändringarnas påverkan på kulturlandskapet

  Tre dagar som fokuserar på klimatförändringar och vad som kan hända i framtiden.

Torsdag 22. mars

KL. 8:30
 • Konferens: Energi 2018

  Energiföretagen Sveriges årliga konferens är två dagar med inspiration och ny kunskap om en hållbar energiutveckling.

KL. 10:00
 • Konferens: Drivkraft för tillväxt och utveckling

  Konferensen i Jönköping för ledande personer inom näringsliv och offentlig verksamhet om hur man ska nå Sveriges miljömål och Agenda 2030.

Onsdag 28. mars

KL. 10:00
 • Konferens: Drivkraft för tillväxt och utveckling

  Konferensen i Sundsvall för ledande personer inom näringsliv och offentlig verksamhet om hur man ska nå Sveriges miljömål och Agenda 2030.

Fredag 30. mars

 • Den nationella kommittén för hållbar vargpolitik ska redovisa sitt arbete

Lördag 31. mars

 • Utredning: Kommittédirektiv: Minskade negativa miljöeffekter från plast

April 2018

Måndag 16. april

 • Regeringsuppdrag: Föreslå insatser för ökad pollinering i Sverige

  Sista datum att redovisa uppdraget. 

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 17. april

 • Konferens: Nordic Mining Investment Conference

  En hel dag där den nordiska sektorn av gruvdriften står i fokus. En mässa med flera utställare samt flera talare som vill utforska möjligheterna att utveckla gruvdriften i Norden.

Onsdag 18. april

KL. 10:00
 • Tankesmedja för friluftsliv 2018

  Med tema "Framtiden" kommer tankesmedjan fokusera på framtidsfrågorna kring friluftslivet i Sverige.