Juni 2018

Torsdag 7. juni

 • EU:s ministerråd: Rådet för transport, telekommunikation och energi sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 9:00
 • Konferens: Världsmiljödagen 2018

  Konferens som fokuserar på utveckling och avvecklingsmöjligheter inom miljöområdet.

KL. 10:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 10:00

Fredag 8. juni

 • EU:s ministerråd: Rådet för transport, telekommunikation och energi sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • Regeringsuppdrag: Trafikverket får i uppdrag att genomföra åtgärder för effektiv hantering vid störningar i tågtrafiken

  Sista datum för att delredovisa uppdraget.

Måndag 11. juni

 • EU:s ministerråd: Rådet för transport, telekommunikation och energi sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

KL. 8:00
 • EAT Stockholm Food Forum 2018

  En konferens för lösningarna inom hälsovård och miljö. 

Tisdag 12. juni

KL. 11:00
KL. 11:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Torsdag 14. juni

KL. 8:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

KL. 10:00
KL. 16:00
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

Lördag 16. juni

KL. 8:30
 • Naturskyddsföreningens riksstämma

  Årsmöte för Naturskyddsföreningen. 

Måndag 18. juni

 • EU:s ministerråd: Rådet för jordbruk och fiske sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Tisdag 19. juni

KL. 13:00
 • Miljö- och jordbruksutskottet sammanträder

Måndag 25. juni

 • EU:s ministerråd: Miljörådet sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Lördag 30. juni

 • Utredning: Betryggande säkerheter för gruvnäringen och staten

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Juli 2018

Söndag 1. juli

 • Almedalsveckan

  Almedalsveckan i Visby.

Augusti 2018

Måndag 13. augusti

 • Remiss: Kemikalieinspektionens redovisning Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

  Sista datum att svara på remissen.