Mars 2020

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om miljöstyrande start- och landningsavgifter

  Sista datum att redovisa uppdraget.

April 2020

Torsdag 23 april

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att upprätta en handlingsplan avseende åtgärder för att möjliggöra förbättrad trafikinformation i järnvägstrafiken

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att upprätta en långsiktig underhållsplan avseende genomförande av järnvägsunderhåll

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Torsdag 30 april

 • Utredning: Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige, Dir. 2019:48

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera marknaden för internationella tågbiljetter

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Maj 2020

Fredag 1 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 26 maj

 • Konferens: Havs- och vattenforum 2020

  En mötesplats för dig som jobbar med hav och vatten.

Torsdag 28 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Juli 2020

Onsdag 1 juli

 • Utredning: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen, Dir. 2019:46

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Augusti 2020

Torsdag 6 augusti

 • Utredning: Skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar, Dir. 2019:55

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Lördag 8 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda vissa säkerhetshöjande åtgärder

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Fredag 21 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda förutsättningar för att minska förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 31 augusti

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidareutveckla den maritima strategins indikatorer och redovisa en uppföljning av den maritima strategin

  Sista datum att redovisa uppdraget.

September 2020

Onsdag 30 september

 • Utredning: En EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur, Dir. 2019:53

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

November 2020

Fredag 20 november

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga användningen av artificiell intelligens respektive analys av stora datamängder i Sverige

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 30 november

 • Utredning: Översyn av strandskyddet, Dir. 2019:41

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

December 2020

Tisdag 1 december

 • Regeringsuppdrag: Ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet

  Sista datum för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att slutredovisa uppdraget.

Januari 2021

Söndag 31 januari

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data, bedriva öppen och datadriven innovation samt använda artificiell intelligens

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Februari 2021

Måndag 1 februari

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.