Oktober 2019

Torsdag 17 oktober

KL. 9:00
 • Konferens: Biodiversitet i världen - kunskap för handling

  Konferens om biologisk mångfald och de globala utmaningarna. Mer information tillkommer. 

Onsdag 23 oktober

 • Grundvattendagarna 2019

  På Grundvattendagarna presenteras och diskuteras det senaste inom grundvatten. Det finns möjligheter att uppdatera sig med forskningsresultat, juridik, miljömålsarbetet, miljöövervakning och vattenförvaltning samt utbildning, tips och idéer för sitt eget arbete.

KL. 8:00
 • Konferens: Vind

  Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Bland annat medverkar energiminister Anders Ygeman (S)

KL. 9:00
 • Bioekonomiriksdagen 2019

  En konferens om hur om hur klimatomställningen kan drivas på och hur Sverige kan öka sin gröna innovationsförmåga.

Torsdag 24 oktober

KL. 8:30
 • Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

  Mer information tillkommer. 

Torsdag 31 oktober

 • Utredning: Översyn av vattenförvaltningens organisation, Dir. 2017:96

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

November 2019

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Fredag 8 november

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Om vattenförsörjning och klimatanpassning

  Medverkar gör Lena Söderberg, generaldirektör, Statens geologiska undersökningar.

Måndag 11 november

KL. 12:00
 • Viltkonferensen 2019

  Årets tema är framtidens viltförvaltning.

Tisdag 12 november

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. 

Tisdag 19 november

 • Havskonferens: Pan Baltic Scope

  Konferens om havsplanering i Östersjön.

December 2019

Måndag 2 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Nätkoncessioner - dagens och morgondagens krav

  Medverkar gör Elisabet Falemo, generaldirektör, Elsäkerhetsverket. 

Fredag 13 december

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Digitalisering för miljön

  Medverkar gör Mattias Höjer, professor miljö- och framtidsstudier, KTH.

Tisdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att se över stödområdesindelningen för nationella stödet och kompensationsstödet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Januari 2020

Fredag 17 januari

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera budgetära konsekvenser av myndigheters tillgängliggörande av värdefulla datamängder

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Fredag 31 januari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Energimarknadsinspektionen att utreda vissa genomförandefrågor gällande det omarbetade förnybartdirektivet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera genomförande av tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser, Dir. 2018:70

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Februari 2020

Fredag 28 februari

 • Utredning: Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete, Dir. 2018:11

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.