Wiesner vill lägga grunden för den negativa utsläppsmarknaden

Centerpartiets Emma Wiesner och finska miljöpartisten Ville Niinistö representerar sina respektive partigrupper i förhandlingen som ska skapa ett gemensamt EU-system för hur nya kolsänkor ska kunna räknas hem.

Wiesner vill bland annat se tydliggörande principer om vilka produkter  för  lagring av kol som ska kunna certifieras. <br>
Wiesner vill bland annat se tydliggörande principer om vilka produkter för lagring av kol som ska kunna certifieras.
Foto: Eric Vidal © European Union 2022 - Source : EP
Jacob Hederos

Utöver insatser för att dra ner de fossila klimatutsläppen, behövs också insatser för att skapa en större kolsänka om utsläppskalkylen ska gå ihop. Men att öka inbindningen i skog- och mark via dagens metoder anses inte räcka.

Förkortningstätt

Begreppet CCS används oftast då fossil koldioxid avskiljs. När koldioxiden har ursprung i växtlighet används begreppen Bio-CCS eller BECCS (Bio Energy CCS).

Koldioxiden som avskiljs kan också användas som råvara i industrin för tillverkning och då används begreppet CCU där U står för utilization.

I klimatrapporteringens sektor ”Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” (Land Use, Land-Use Change and Forestry – LULUCF), rapporteras kolförrådsförändringar i vegetation och mark för olika marktyper samt i avverkade träprodukter: skogsmark. åkermark. betesmark.
Källa: Naturvårdsverket.

Kolsänkor, vare sig de sker industriellt via exempelvis Bio-ccs, ”koljordbruk”, eller inlagring i produkter, har därför alla pekats ut som en potentiellt viktig pusselbit i EU:s arbete med att bygga upp en än större sänka utöver den som sker i befintliga LULUCF-sektorn.

Den uttalade ambitionen är för tillfället mjukt formulerad, och pekar mot att minst fem miljoner ton ska bindas i industriella sektorer till år 2030. Men hittills har det saknats en gemensam metod för att kunna se till att den inbindning som sker är att lita på.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00