VVS-Fabrikanternas Råd: "Märkligt att gratulera den som inte renar sitt avlopp"

REPLIK. Istället för att gratulera den som inte renar sitt avlopp borde vi se till att åtgärdstakten av enskilda avlopp ökar, skriver Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd, i en replik till Villaägarna. Han listar fem nödvändiga åtgärder för att komma till bukt med problemet.

Av: Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd

På Altingets debattsida den 31 mars 2017 skriver Anna Werner från Villaägarna och gratulerar de finska småhusägare som inte kommer att behöva åtgärda sina enskilda avlopp i samband med att Finland får en ny lag om enskilda avlopp. Att gratulera den som inte renar sitt avlopp tycker vi är mycket märkligt. Lite som att gratulera den som slänger sina sopor på grannens tomt. De små avloppens inverkan på miljön är väldokumenterad och stöds av forskning både på nationell och internationell nivå.

Werner uppmanar dessutom Sverige att lära av Finland. Vi håller med. Det Sverige bör lära är att få en lag på plats som reglerar enskilda avlopp och höjer takten. Det Sverige även bör lära är att inte låta lagen bli urvattnad utan snarare ta tillfället i akt att höja åtgärdstakten och inkludera befintliga enskilda avlopp. Som förslaget ser ut i dag berör det endast nybyggen.

180 000 olagliga avlopp

I Sverige finns 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 350 000 vara undermåliga, varav 180 000 olagliga. En enkät som besvarats av 288 av landets kommuner visar att det under 2016 beviljades 21 200 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp. De åtgärdade avloppen motsvarar 2,24 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard. 45 år!

Nödvändiga åtgärder

Vi vill lyfta fem åtgärder som vi ser är nödvändiga:

 1. Se till att det regelverk som håller på att tas fram stimulerar till en ökad åtgärdstakt och agera skyndsamt för att få en ny lagstiftning på plats.
 2. Inkludera och kontrollera alla anläggningar, nya som gamla.
 3. Certifiera anläggare för en höjd konsumenttrygghet och yrkesprofessionalitet.
 4. Inför funktionskrav på samtliga skyddsnivåer.
 5. Sänk inte miljökraven. Fortsätt med – eller ännu hellre – skärp de befintliga skyddsnivåerna.

Hindra oseriösa aktörer

Vi kan inte nog understryka att det vore till gagn för samtliga inblandade parter att införa en oberoende kontroll av anläggningar och certifiering av anläggare. En kontroll säkerställer att anläggningens funktion upprätthålls och ger fastighetsägaren en trygghet att den fungerar som tänkt. Certifieringen höjer även kompetens- och kunskapsnivån och säkerställer anläggarnas professionalitet. Det är nog den viktigaste lärdomen vi kan dra av situationen i Finland, där det tyvärr har förekommit oseriösa aktörer som har sålt oskäligt dyra anläggningar till platser som inte behövde dem. En certifiering skulle motverka sådana krafter och vara en trygghet för fastighetsägare, tillverkare och anläggare.

Bollen hos miljödepartementet

För att få fart i det här arbetet och för att både kommuner och fastighetsägare ska ta frågan på allvar behövs beslut på nationell nivå. Miljödepartementet har nu bollen i sitt knä och vi sätter vår tilltro till att miljöminister Karolina Skog vidtar de förändringar i regelverket som krävs.

Vi vill även uppmuntra alla villaägare att ta reda på vad de har för avloppsanläggning och säkerställa att reningen håller en tillräcklig standard. Både för din egen och grannens skull. 

Forrige artikel Klimatkommunerna: Klimatkommunerna: "Det lokala klimatarbetet har en enorm kraft" Næste artikel "Vi väntar fortfarande på svar från Skogsstyrelsen"
 • Rapportera

  M Odeen

  Skaffa onödiga jobb till medlemsföretagen !

  Typisk replik från rörläggarna som är ute efter att blåsa villaägarna på ännu mer pengar. Se till att stoppa miljötalibanerna. Jag bor mitt på landet med jordbrukare som närmsta granne. De gödslar varje år rejält med naturgödsel, som påverkar miljön betydligt mer än min trekammarbrunn som töms en gång om året.

 • Rapportera

  Roy Knutsson

  Stoppa reningsverkens utsläpp av microplast

  Få reningsverk renar dagvatten från gator och vägar som hamnar i reningsverken, utan det hamnar i havet. Microplasen i Sverige kommer i huvudsak från våra vägar (däckslitage) . En den kommuner renar dagvattnet, men var hamnar microplasten som tagits tillvara? Jo i rötslammet som sprids på åkrarna. Hur miljövänligt är det?