Vindkraft till havs ska få stöd

När regeringen på onsdagen presenterade sitt stora klimatpaket, däribland en hel uppsättning energisatsningar, lämnade energiminister Ibrahim Baylan (S) inget besked om vad regeringen har för planer för den havsbaserade vindkraften.

I statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring i tisdags utlovades ett fortsatt arbete med att stötta den havsbaserade vindkraften. Det som hittills har gjorts på området av regeringen, är att ge ett uppdrag till Energimyndigheten att se över förutsättningarna för att införa ett statligt stöd för vindkraft till havs. Energimyndighetens rapport har varit ute på remiss och förslaget om att införa ett statligt stöd för vindkraft till havs fick kritik från flera tunga instanser.

Men Baylan vill inte svara på om det är så att regeringen ändå avser att gå vidare med förslaget eller om det finns andra planer på hur havsbaserad vindkraft ska stöttas.

Login