Vindkraft i Mongoliet kompenserar regeringsflyg

KLIMATKOMPENSATION. En investering i en vindkraftspark i Mongoliet ska kompensera Regeringskansliets flygresor under år 2019.

Energimyndigheten har köpt 15 500 utsläppsminskningsenheter från CDM-projektet Salkhit, en vindkraftspark i Mongoliet. Investeringen ska klimatkompensera de resor som Regeringskansliets personal gjorde under förra året, 2019. En enhet motsvarar ett ton koldioxidutsläpp.

Salkhit invigdes år 2012 och är Mongoliets första vindkraftspark, parken ligger cirka sju mil sydost om Ulan Bator.

Energimyndigheten har sedan år 2008 haft ett årligt uppdrag från regeringen att genomföra klimatkompensation för Regeringskansliets flygresor. Under åren 2008-2011 gällde det samtliga flygresor, men från och med år 2012 gäller uppdraget enbart för utomeuropeiska flygresor, eftersom flygresor inom EU numera ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Login