Vi-skogen: Företag måste ta ansvar för sina utsläpp

DEBATT. Klimatkompensation är inte en slutgiltig lösning, men rätt utfört kan det vara ett bra sätt för företag att ta ansvar för utsläpp de inte kan undvika, skriver Jenny Nilsson från Vi-skogen.

Jenny Nilsson
Ansvarig klimatkompensation Vi-skogen


Är du på väg till Almedalen snart? För många innebär Almedalen några av arbetsårets viktigaste möten, seminarier och nätverkande.

Liksom andra viktiga händelser – att åka till och delta på ett bröllop, att hålla studentmottagning, att åka på ett viktigt arbetsmöte långt bort, eller besöka nära och kära – är det något man vare sig vill eller kanske kan avstå ifrån, även om det innebär ett klimatavtryck.

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för avtrycket.

Att köpa sig skuldfri

Klimatkompensation är komplext. Ska man verkligen kunna betala sig fri från sin klimatskuld? Och är det rimligt att det är småskaliga bönder i Afrika som ska ta hand om problemet genom att plantera träd?

Vore det inte bättre att ta pengarna som investeras i klimatkompensation och använda dem till miljöåtgärder i stället? Det är relevanta frågor.

Smart klimatkompensation

Det är såklart orimligt att tro att enskilda och företag kan fortsätta att lämna alldeles för stora klimatavtryck och låta dem som redan drabbas hårdast av klimatförändringarna betala priset.

Men det finns sätt att klimatkompensera och samtidig ta hänsyn till både sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter.

Genom att arbeta med agroforestry – ett system där träd planteras tillsammans med grödor – kan bonden som deltar i klimatkompensationsprojekt samtidigt som hon binder koldioxid, kraftigt förbättra sina skördar och få ett mer hållbart och resilient jordbruk, som kan stå emot klimatförändringarna bättre.

Vinn-vinn-situation

Vinsten för bonden blir de ökade skördarna – den betalning hon får för själva klimatkompensationen är viktig, men bara en extra bonus. Ökade och pålitliga skördar betyder säkrad mat på bordet, skolgång för barnen, möjligheten att investera för framtiden.

På så sätt blir kompensationen en vinn-vinn-situation, där man som företag eller individ genom att klimatkompensera kan bidra både till minskad fattigdom, ökad hållbarhet och resiliens samtidigt som man kompenserar för sina utsläpp.

Företagens kartläggning påverkar 

Undersökningar visar även att de företag som klimatkompenserar också sänker sina utsläpp med i genomsnitt en tredjedel.

Anledningen är troligen att när man kartlägger hur företagets klimatavtryck ser ut, blir man uppmärksammad på problemet och då är det mer troligt att man kommer göra något åt saken. Bara själva kartläggningen påverkar alltså avtrycket.

Ta ansvar för utsläppen

Politiken behöver ställa höga krav på företag och organisationer att minska sina klimatavtryck, men också att ta ansvar för utsläpp som de inte anser att de kan undvika.

Klimatkompensation är inte en slutgiltig lösning, men rätt utfört kan det vara ett bra sätt att ta ansvar på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Våra tips:

  • Tänk alltid efter om din/ditt företags resa/fest/event verkligen är viktig eller nödvändig?

  • Finns det alternativa sätt att resa eller arrangera festen som ger ett mindre klimatavtryck?

  • För det som återstår – klimatkompensera. Men se till att göra det på ett ansvarsfullt sätt som alla vinner på.

Forrige artikel Energiföretagen: Tolv förslag för att stärka kraft- och fjärrvärmen Energiföretagen: Tolv förslag för att stärka kraft- och fjärrvärmen Næste artikel Svaf: De nära vattenkraftverken behövs Svaf: De nära vattenkraftverken behövs