"Vi har inte tid med partipolitiskt käbbel i klimatfrågan"

SLUTREPLIK. Centerpartiet verkar fortfarande slumra i klimatfrågan. Det skriver Sebastian Rasmusson, ordförande SSU Härnösand, som ändå hoppas på framtida enighet mellan partierna kring klimatet och miljön.

Sverige, liksom alla länder, behöver minska sina utsläpp – och det måste ske så fort som möjligt. Eftersom Sveriges tillväxt är väldigt hög så har utsläppen inte minskat i en önskvärd takt och det är självklart ett problem. Regeringen har gjort stora klimatsatsningar men effekterna av dessa satsningar märks såklart inte av i statistiken omedelbart. Även om prognoserna visar att regeringens klimatsatsningar kommer minska utsläppen framöver så är SSU förstås inte nöjda. Vi kommer fortsätta vara en blåslampa gentemot Socialdemokraterna i klimat- och miljöpolitiken.

Alliansen lade för lite på klimatet

När Centerpartiet försöker måla upp en bild av att regeringen har en ineffektiv och resultatlös klimatpolitik så klingar kritiken dock falskt. Under Alliansens tid vid makten så satsades för lite på klimatet. Det är en av orsakerna till att dagens utsläpp är alldeles för höga. Centerpartiet styrde miljödepartementet under åtta år och misslyckades med att genomföra de satsningar som miljön, naturen och klimatet desperat behövde.

C slumrar fortfarande

”Sent ska syndaren vakna”, lyder ett gammalt talesätt. Tyvärr gäller inte det för Centerpartiet eftersom det redan är väldigt sent men C verkar fortfarande slumra. Även om det går att urskilja några intressanta miljösatsningar i Centerns budget (som till exempel mer pengar för renare hav och vattendrag) är helheten väldigt ansvarslös gentemot vår planet.

Rickard Nordin påstår att C ”jobbar med grön skatteväxling” och att de vill höja skatten rejält på ”sådant som släpper ut”. Det är ganska absurt att Centern säger sig ha en sådan ambition. Det kommer nämligen från samma parti som hotade med misstroendeförklaringar mot statsråd på grund av en flygskatt på 80 kronor per inrikesflygning.

Flyget är ett av de mest klimatskadliga färdmedlen. Sedan 1990 har utsläppen från flyget ökat med 77 procent. Ändå vill Centern att flyget ska fortsätta vara helt befriat från klimatbeskattning.

Om C:s flygskattsmotstånd

Nordin skriver vidare att C:s förslag om inblandning av biodrivmedel i flygbränslet är ”betydligt effektivare” än flygskatt. Det stämmer inte. Flygskatten kan minska utsläppen med upp till 180 000 ton koldioxid om året. Det är jämförbart med utsläppen från ungefär 100 000 bensindrivna bilar. Enligt Centerpartiets egna beräkningar om deras förslag med biobränsle så kommer det minska utsläppen med ca 160 000 ton koldioxid. Alltså är det förslaget ungefär lika effektivt som flygskatten.

Centerpartiets förslag skulle dessutom ta lång tid att utreda medan flygskatten kan börja gälla redan 2018. Det bästa är förstås att både arbeta för mer förnybart drivmedel i flygbränslet och införa en flygskatt, vilket regeringen gör.

Klimatet kräver samarbete

Centerpartiet och socialdemokratin kan förhoppningsvis enas om att klimatet och miljön är två av vår tids viktigaste ödesfrågor. Vi har inte tid med partipolitiskt käbbel i frågor som är så viktiga. Alla politiker kommer behöva vara pragmatiska och resultatinriktade om klimatkrisen ska kunna lösas.

Forrige artikel Grön Ungdom: Fega inte ur, Moderaterna! Grön Ungdom: Fega inte ur, Moderaterna! Næste artikel "Forskarnas replik bevisar att flygskatten vilar på ostadig grund"