Svensk-dansk linje får stöd i kemikaliestrid

BLYKROMAT. Det lutar alltmer åt att EU-domstolen ställer sig bakom kraven på att EU-kommissionen ska skärpa prövningen av farliga ämnen.

Generaladvokaten föreslår i sitt yttrande att det tidigare avgörandet ska stå fast till stora delar, och backar därmed upp Sverige, Danmark, Finland och EU-parlamentets linje för hur Reachlagstiftningen ska uttolkas.

Därmed lutar det åt att EU-kommissionen får skärpa sina rutiner innan de föreslår att ett konstaterat farligt ämne fortsatt ska få släppas ut på den europeiska marknaden.

– Det är ett mycket tydligt förslag till avgörande och det är jätteroligt att det går Sveriges väg, säger ansvariga juristen på svenska Miljödepartementet Susanne Classon till Altinget.

Principfrågan rör främst om EU-kommissionen ställer tillräckliga krav på sig själva och ansökande bolag för att säkerställa att det inte finns några alternativ till att släppa ut en produkt på marknaden som innehåller farliga ämnen.

Vägfärg drog igång frågan

Frågan väcktes först av Sverige 2016, efter det att en kanadensisk vägfärgsförsäljare ville få tillstånd att fortsatt sälja två blykromatfärger på den europeiska marknaden.

Den cancerframkallande färgen i fråga hade redan förbjudits i de flesta medlemsländerna sedan länge, och regeringen ansåg bland annat därför att prövningen av alternativ inte gått rätt till.

De drog EU-kommissionen inför EU-domstolen och fick senare uppbackning av både danska och finska regeringen, tillsammans med EU-parlamentet.

– EU:s kemikalielagstiftning är långt ifrån perfekt, men den är tydlig på en punkt: finns mindre skadliga alternativ ska ett farligt ämne fasas ut från den gemensamma marknaden, argumenterade tre svenska ministrar i samband med överklagandet.

EU-kommissionen överklagade första beskedet

Men även om de tog hem striden i första rättsinstansen så gav sig inte motståndarsidan, som består av EU-kommissionen och EU:s kemikaliemyndighet ECHA. De ansåg att tribunalens resonemang inte höll, och överklagade ärendet till EU-domstolen.

Generaladvokaten där köper dock inte de flesta resonemangen hos EU-kommissionen, och föreslår att överklagan ska ogillas i de prinicipiella punkterna.

– Generaladvokaten går helt på vår linje, säger Susanne Classon.

Grönt ljus ska va grönt ljus

Men på en punkt tycker generaladvokaten att tribunalen har gått för långt. Beslutet att i praktiken förbjuda den aktuella färgförsäljaren från att sälja färgen på marknaden trots att de fått grönt ljus i första instans föreslås ogiltigförklaras, och därmed skulle försäljningen få fortsätta så länge som de har ett tillstånd.

Detta löper ut i maj 2022, och det ser inte ut som att den aktuella firman är fortsatt sugen på att kämpa vidare i frågan efter det. Tidigare i somras gick de ut med att de inte ansöker om något nytt tillstånd.

Om EU-domstolen också ställer sig bakom generaladvokatens förslag återstår att se. Domslutet kan som tidigast tas inom en månad, men enligt Altingets uppgifter lär det dröja ytterligare några månader på grund av pandemin.

– Domstolen delar generaladvokatens bedömning i majoriteten av målen men det här är ett komplicerat mål och även om domstolen skulle hålla med generaladvokaten överlag men göra en annan bedömning i en liten del av målet kan det få stora konsekvenser för utfallet, så vi är verkligen inte i mål på något sätt, fortsätter Susanne Classon.

Även om EU-kommissionen ställt sig kritiska till de nya kraven som tribunalen initialt ställt på dem, tycker Susanne Classon att de i praktiken har skärpt prövningarna i efterföljande ansökningar.

– Det går i små steg åt rätt håll.

Från EU-kommissionens håll meddelar en källa att de noterar ställningstagandet från generaladvokaten, men de avvaktar med att uttala sig tills dess att EU-domstolen meddelat sitt beslut.

Forrige artikel Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth Nattågsupprustning dröjer – inget besked från Eneroth Næste artikel C, KD och M: Gör det kriminellt att slänga en fimp C, KD och M: Gör det kriminellt att slänga en fimp
Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

Centern vill kalla Per Bolund till finansutskottet

TAXONOMIN. Centern vill att finansmarknadsminister Per Bolund (MP) kallas till finansutskottet för att ge svar om Sveriges agerande i förhandlingarna kring EU:s taxonomi. "Vi vet fortfarande inte vad regeringen tycker i sak" säger C:s finanspolitiska talesperson Rickard Nordin till Altinget.