Vattentvist mellan EU och Sverige skruvas åt

KORT NYTT. Sverige följer fortfarande inte EU:s ramdirektiv för vatten. Det anser EU-kommissionen som ger Sverige två månader på sig – sen hotar domstol

EU-kommissionen har länge jagat Sverige i hasorna vad gäller anpassningen av svensk lag till EU:s vattendirektiv. Sverige har inte införlivat EU:s vattendirektiv tillräckligt väl:

"Det gäller underlåtenhet att beakta kostnadstäckning för verksamheter som kan förmodas ha en inverkan på vattenkvaliteten. Dessutom är skyldigheterna att undvika försämrad vattenkvalitet inte relevanta för godkännande av projekt som exempelvis vattenkraftverk enligt den nuvarande svenska lagstiftningen." skriver EU-kommissionen som nu har skickat ett så kallat motiverat yttrande till Sverige.

Svenska regeringen arbetar på en ny lagstiftning, men den har ännu inte antagits, konstaterar EU-kommissionen som nu har skickat ett så kallat motiverat yttrande till regeringen.

Login