Vattentjänstutredning får utvidgat uppdrag

KORTNYTT. Vattentjänstutredningen ska se över hur dagvattenhanteringen kan klimatanpassas – och hur arbetet kan finansieras genom va-taxan.

Vattentjänstutredaren Anders Grönvalls uppdrag förlängs med tre månader, utredningen får samtidigt ett utökat uppdrag, enligt beslut från regeringen. Utredningens uppdrag är att se över vissa frågor om kommunernas skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp.

Enligt tilläggsdirektivet ska utredningen nu även:

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande till regeringen senast den 31 maj nästa år, 2018.

Login