Vattenfall: Framtidens batterier – en jättechans för Sverige?

DEBATT. Kombinationen fossilfri el till ett konkurrenskraftigt pris, hög digitalisering och metalltillgångar ger Sverige förutsättningar för att bidra till att Europa blir världsledande batteriproducent och att vi faktiskt kan nå klimatmålen, skriver Vattenfalls Susanna Hurtig och Rick Abrahamsson, Node Pole.

Susanna Hurtig
Chef Vattenfall E-mobility Norden

Rick Abrahamsson
Ansvarig för elintensiva industrietableringar, Node Pole

Flertalet rapporter visar att vi har ungefär elva år på oss att ställa om för att undvika en global klimatkatastrof. Sverige må vara ett litet land i jämförelse med resten av världen men behöver bidra på de sätt vi kan. Förra året ökade koldioxidutsläppen från inrikes vägtransporter i Sverige och står fortfarande för mer än en tredjedel av de totala utsläppen.

För att snabbt ändra denna trend behöver elektrifieringen accelerera och bland annat Vattenfall har vidtagit åtgärder för att underlätta denna omställning till exempel genom att bygga laddinfrastruktur kopplat till laddnätverket InCharge i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och nu senast även i Norge.

Långsamma processer hindrar

En stor flaskhals för att få fram fler eldrivna fordon är just nu att kunna producera tillräckligt många batterier för att möta en växande efterfrågan på elbilar. Men för att kunna driva en batterifabrik krävs långa tillståndsprocesser som i sig kan ta flera år – därför behöver politikerna agera snabbare, för det är bråttom. Klimatet kan inte vänta.

För att ersätta fossildrivna personbilar med eldrivna behövs storskalig batteriproduktion så fort som möjligt – samtidigt som klimat- och miljöpåverkan måste vara så låg som möjligt.

I dag sker batteriproduktionen främst i Asien och Kina. Den årliga tillverkningen av litiumjonbatterier i världen motsvarar en total lagringskapacitet på runt 220 gigawattimmar. Och om tio år beräknas kapaciteten ha femfaldigats, till cirka 1100 gigawattimmar. Det vi bevittnar just nu är utvecklingen av en helt ny elintensiv industri.

Europa kan ta ledatröjan

Den stora utmaningen är att utvinna metaller och producera batterier på mer hållbara sätt med så lågt koldioxidavtryck som möjligt. Frågan är, kan Europa konkurrera med Asien och hur ser förutsättningarna ut för Sverige?

Det är fullt möjligt för Europa att ta på sig ledartröjan och bli världsledande. Bilindustrin i Europa har tydligt visat att de kommer att satsa på fler och fler bilmodeller som är helt eller delvis eldrivna. Allt tyder på att dessa biltillverkare kommer att investera mest i hela världen i ny batteriproduktion. Detta går hand i hand med EU:s nya och tuffare klimatkrav på nya fordon.

Sverige har i denna nya växande marknad en jättechans att hjälpa till att minska koldioxidutsläppen för batteriproduktion då vi som land har EU:s lägsta koldioxidutsläpp och lägst kostnad per producerad kilowattimme av de länder vi konkurrerar med.

Svenska metallfyndigheter

Vi får inte heller glömma att det också finns metallfyndigheter i Sverige, framförallt för morgondagens bilbatterier. En annan del av värdekedjan som behöver utvecklas är återvinning och hanteringen av batterier efter att de gjort sitt i bilarna. Även här finns flera lösningar som visar att för att få ett cirkulärt flöde kan bilbatterierna återanvändas som batterilager i till exempel fastigheter och därefter kan metallerna återvinnas så att vi inte bryter mer metaller än nödvändigt.

Kombinationen fossilfri el till ett konkurrenskraftigt pris, hög digitalisering och metalltillgångar ger Sverige unika förutsättningar för att bidra till att Europa blir världsledande och att vi faktiskt kan nå klimatmålen.

Många företag i världen har insett att batteriproduktion ligger i tiden men vi behöver övertyga dem om att producera på ett hållbart sätt är en konkurrensfördel och därmed ekonomiskt lönsamt.

Krävs politisk hjälp

Vattenfall och organisationen Node Pole samarbetar med Business Sweden, kommuner och företag och träffar aktörer som är intresserade av att etablera sig i Sverige. Vi vill visa fördelarna med Sverige och Norden och visar bland annat upp fördelarna med förnybar vattenkraft. Men vi behöver politisk hjälp. Det krävs mer samarbete och samordning mellan kommuner och företag för att de administrativa processerna ska kunna skyndas på, som snabbare tillståndsprocesser. Om rapporternas siffror stämmer så behöver vi klara det här på elva år.

 

Forrige artikel Dockered: Ansvaret för Sveaskog vilar tungt på regeringen Dockered: Ansvaret för Sveaskog vilar tungt på regeringen Næste artikel Solelkommissionen: Gammalt regelverk hindrar förnybart elsystem Solelkommissionen: Gammalt regelverk hindrar förnybart elsystem
Klimatförebilderna i Norden halkar efter

Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.