"Vattenfall bör låta medierna sköta sitt"

ANALYS. Vattenfall tycker att mediernas rapportering om klimatförändringarna bör bli mer optimistisk. Det är anmärkningsvärt att ett statligt bolag driver opinion om att mediernas klimatbevakning är för negativ.

Medierna bör tänka på två saker när de rapporterar om klimatförändringarna, läser jag i Vattenfalls märkliga rapport "Samtalet om klimatförändringar och dess inverkan på mänskligt beteende". För det första att i högre grad förmedla att det är möjligt att minska påverkan av klimatförändringarna, för det andra att rapportera om de framsteg som görs.

En av slutsatserna som Vattenfall drar – utifrån den enkät som rapporten bygger på – är att en överväldigande negativ rapportering kan leda till klimatångest, maktlöshet hos den enskilda individen och en minskad tendens att vidta åtgärder.

"Mer balanserad rapportering å andra sidan, kan inspirera till handling genom uppvisande av ledarskap, i synnerhet när företag och regeringar, de som förväntas uppvisa detta ledarskap, lyfts fram." skriver Vattenfall sedan i nästa stycke.

Det här är problematiskt

Det finns mycket att säga om uppfattningen att medierapportering om klimatet inte ska vara för negativ, alarmistisk eller pessimistisk – för då riskerar människor att ge upp. Det skulle också finnas ganska mycket att säga om hela Vattenfalls så kallade rapport (utan namn på författare, men fluffigt formgiven och med många livsstilsbilder på människor i naturen). Men det lämnar jag faktiskt därhän.

För det riktigt problematiska är att Vattenfall, Sveriges statliga energijätte med verksamhet i fem länder, ägnar sig åt att driva opinion om att medierna är för negativa i sin klimatrapportering. Vattenfall borde ha vett och omdöme att låta medierna sköta sitt.

Formuleringen om att rapportering som lyfter fram "företag och regeringar, de som förväntas uppvisa detta ledarskap" kan inspirera människor till handling (i motsats till dagens situation när vi är skulden till deras klimatångest) är närmast hårresande.

Ytterligare varning till medierna

För att komplicera det hela, så är det samtidigt viktigt att medierapporteringen inte blir för optimistisk, varnar Vattenfall:

"Men medierapportering bör heller inte gå för långt åt andra hållet, att måla en för optimistisk bild förvrider inte bara verkligheten utan undviker också att främja en känsla av berättigad vrede över vad vi gör med vår planet. Även denna känsla är kopplad till en ökad tendens att agera."

Nu har jag svårt att se, utifrån den verklighet vi lever i, klimatrapporteringen bli så otroligt optimistisk att människor skulle förledas att tro att allt är klappat och klart. Men som självutnämnd representant för medierna tackar jag ändå Vattenfall för alla tips om hur vi medier borde skriva och rapportera och för att bolaget valt att dela sin rapport "i en anda av ödmjukhet" (direktcitat ur rapporten).

Jag tackar också för inbjudan att "följa med på vägen mot ett fossilfritt liv", men kan tyvärr inte lova att jag kommer dela med mig av mina "positiva framsteg".

En tanke till

Enligt rapporten välkomnar Vattenfall tankar och kommentarer, så en sista tanke: Kan det vara så att Vattenfall av gammal vana lägger mycket stora resurser på påverkansarbete, men glömt bort varför?

Forrige artikel Hur ska Miljöpartiet hantera miljöpolitiken efter Lövin? Hur ska Miljöpartiet hantera miljöpolitiken efter Lövin? Næste artikel Miljön ur fokus i Stefan Löfvens regeringsförklaring Miljön ur fokus i Stefan Löfvens regeringsförklaring
  • Rapportera

    Dag Lindgren

    Fokusera på svensk el

    Svensk elproduktionen måste öka inför att fossila råvaror och kärnkraft fasas ut. Samtidigt bör konsumtionen av el hållas nere genom att kundernas kostnad för el ökar och fasta avgifter för nätet minskar. och lönsamheten för egna solceller ökar . Leveranssäkerheten bör öka. Detta borde vara vattenfalls största problem.

Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

Tyskt lokalval ger grön vind i seglen

UTBLICK. I Tysklands folkrikaste delstat Nordrhein-Westfalen gick väljarna till valurnorna i kommunalval denna vecka. Valens stora vinnare blev De gröna, som rycker fram i delstat efter delstat. Nästa år är det val till den tyska Förbundsdagen och mycket talar för att De gröna får en nyckelroll i regeringsbildningen.