Vattendelegationerna väntar nu på regeringen

VATTENFÖRVALTNING. Vattenförvaltningen för de kommande fem åren ser nu ut att ligga helt och hållet i regeringens knä. De vattendelegationer som hade sammanträde förra veckan valde att inte fastställa några delar av förslagen.

Det har inte varit helt glasklart vad som har förväntats av vattendelegationerna i landets fem vattendistrikt. Regeringen har tagit över ansvaret för att besluta om åtgärdsprogrammen, men inte för de två andra delarna: förvaltningsplanen och miljökvalitetsnormerna.

När fyra av fem vattendelegationer nu har hunnit ha sina sammanträden, då ursprungligen det var tänkt att vattenförvaltningsprogrammen skulle fastställas för 2016-2021, har ingen av delegationerna valt att fastställa någon del.

Allt hänger ihop

Bottenhavets vattendistrikts vattendelegation har gjort en bedömning och vissa tillägg till underlagen, vilka har omarbetats under de senaste månaderna.

– Delegationen har lagt till sina synpunkter och de kommer att bifogas till regeringen, säger vatttenvårdsdirektör Åke Bengtsson till Altinget.

Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt har inte heller fastslagit någon del, enligt ledamoten Lennart Gladh, WWF.

– Åtgärdsplanen, förvaltningsplanen och miljökvalitetsnormerna hänger ihop. De går inte att besluta var för sig, säger han.

Bottenvikens vattendelegations formella beslut är att delegationen godkänner underlagen, men inte fastställer någon del, förklarar vattenvårdsdirektör Lisa Lundstedt. Även Västerhavets vattendelegations beslut lyder på samma vis.

Endast väntan återstår

I väntan på regeringens beslut och instruktioner är det de gamla vattenförvaltningsplanerna som gäller. Hur lång väntan kan bli är det ingen som vet, utom att inget kommer att bli klart före jul.

– Ingen vet någonting. Det finns ingen tidsangivelse. Allt är väldigt oklart och otydligt, säger Lennart Gladh.

– Nu är det upp till regeringen. Vi får snällt vänta, säger Åke Bengtsson.

Vattendelegationen för Södra Östersjön är sist ut och har sitt sammanträde på onsdagen denna vecka.

Forrige artikel ”Finansmarknaden har legat under radarn” ”Finansmarknaden har legat under radarn” Næste artikel Grundvatten föreslås bli riksintresse