Vattenbeslut ses som seger – men problemen finns kvar

STRIDSFRÅGA. EU-kommissionen har satt ner foten: Ramdirektivet för vattenfrågor ska inte öppnas upp för omförhandling. Miljöorganisationerna gläds – näringen kliar sig i huvudet.
– Vi får vända på alla stenar nu, säger Svenskt vattens vd Pär Dalhielm.

Efter flera om och men står det nu klart, EU-kommissionen låter vattendirektivet vara som det är i nuvarande form.
– Vi behöver fokusera på att understödja implementeringen och efterlevnaden, utan att förändra direktivet, sa miljökommissionären Virginijus Sinkevičius tidigare i veckan.

I praktiken innebär detta bland annat att EU-kommissionen ska ta ett kliv framåt i sin roll som övervakare av att regelverket:
– Det kommer att vara centralt för oss att medlemsländerna vidtar kraftiga åtgärder för att nå god status – både kvalitativt och kvantitativt – i sina grund- och ytvatten, säger en talesperson till Altinget.

Det kommer troligen att krävas. För som det ser ut nu är det mycket otroligt att EU kan nå det övergripande målet om god vattenkvalitet i alla vatten år 2021 och senast 2027. Från miljöorganisationen Älvräddarna är budskapet till svenska regeringen tydligt – skärp er eller se fram emot böter från EU-kommissionen.
– Älvräddarna vill hellre ha friska vandringshindersfria vatten än dryga viten, så sätt fart och sluta försöka komma undan miljökraven, skriver Älvräddarna i ett uttalande.

Hos Sportfiskarna ser man fram emot att bidra till arbetet med att genomföra insatser för att nå målet om god vattenkvalitet i alla vatten 2027.
Organisationen förväntar sig nu ”att regeringen efter kommissionens besked kommer att prioritera denna fråga.”

Login