Varannan utländsk bil slipper trängselskatten

MYNDIGHETSKRITIK. Transportstyrelsen tar bara ut trängselskatt för utländska fordon från tolv länder, övriga fordonsägare får aldrig någon faktura. Myndigheten låter dessutom bli att driva in obetalda p-avgifter för utländska fordon. Total går stat och kommun miste om 100 miljoner kronor per år, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Ungefär hälften av de utländska bilar, lastbilar och bussar som passerar betalstationerna i Stockholm och Göteborg kommer undan trängselskatten. Det konstaterar Riksrevisionen som i sin granskning av Transportstyrelsens årsredovisning har valt att titta närmare myndighetens hantering av de utländska fordringarna.

Orsaken till att så många inte behöver betala någon trängselskatt alls är att det företag som Transportstyrelsen har avtal med om att hantera faktureringen, i sin tur endast har avtal med tolv länder om att få åtgång till de uppgifter som krävs. Det här innebär att runt 2,5 miljoner passager av utländska fordon som kommer från andra länder aldrig faktureras överhuvudtaget.

Inte heller lämnar Transportstyrelsen några obetalda trängselskatter för indrivning, noterar Riksrevisionen.

"Vi är inte nöjda"

Riksrevisionen är kritisk och uppmanar Transportstyrelsen att vidta åtgärder. Transportstyrelsen är medveten om bristerna och ett arbete för att få med fler länder är på gång, enligt presschef Mikael Andersson.

– Vi är inte nöjda. Vi tar allvarligt på Riksrevisionens kritik, säger han till Altinget.

Vilka tolv länder det rör sig om framgår inte av Riksrevisionens granskning. De uppgifterna lämna inte heller Transportstyrelsen ut när Altinget frågar.

– De här företagen verkar på en konkurrensutsatt marknad. Vilka länder de har avtal med är affärshemligheter, säger Mikael Andersson.

Men det är inte bara trängselskatten som utländska fordonsägare kan komma undan. Den ägare av ett utländskt fordon som har fått en p-bot i Sverige kan lugnt låta bli att betala – Transportstyrelsen skickar vare sig betalningspåminnelse eller begär indrivning av obetalda felparkeringsavgifter när det gäller några utländska fordon.

Summan av bristerna vad gäller hanteringen och indrivningen av trängselskatter och felparkeringsavgifter är totalt cirka 100 miljoner kronor i uteblivna intäkter för stat och kommuner för år 2019, skriver Riksrevisionen.

Forrige artikel Skiftbyte i Klimatpolitiska rådet Skiftbyte i Klimatpolitiska rådet Næste artikel Fler miljarder från miljöskatter in i statskassan Fler miljarder från miljöskatter in i statskassan
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.