Vädret till trots – Sverige satsar på solel

FÖRNYBART. Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för mer el från solceller.

– Det finns en stor potential i solel. I andra delar av världen håller solceller på att bli konkurrenskraftiga, säger energiminister Ibrahim Baylan (S).

Än så länge kommer bara 0,06 procent av elen i Sverige från solceller.

Login