V: Skogspengar kommer inte räcka långt

VÅRÄNDRINGSBUDGET. Regeringens föreslagna prioriteringar i miljö- och klimatpolitiken får tummen upp av Vänsterpartiet, men beskrivs som potentiellt skadlig symbolpolitik av Moderaterna. Sverigedemokraterna välkomnar dock fler delar efter att ha fått detaljerna på sitt bord.

För Vänsterpartiets Elin Segerlind, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, är det lilla handlingsutrymmet till manövreringar en brist. Hade regeringen inte behållt flera av de skattesänkningar som M+KD genomfört, så hade mer kunnat läggas på miljö- och klimatpolitiken, argumenterar hon.

 – Men egentligen så höjer de ju de flesta av anslagsområdena inom miljö och lantbrukpolitiken, och det är i alla fall ett stort steg framåt jämfört med M+KD-budgeten. Men å andra sidan är det inte särskilt svårt att ta det, säger Segerlind till Altinget.

Hon pekar dock på att flera av satsningarna, bland annat anslagsökningen på skydd av skog på totalt 250 miljoner kronor, är långt ifrån tillräckliga relativt behoven.

– Naturvårdsverket säger i princip att de skulle kunnat återföra hela de 740 miljonerna som togs bort för det halvår som kvarstår, och de skulle ändå gjort av med alla de pengarna. Här har vi markägare som nu har blivit lovade ersättningar då, men inte fick det. Nu kommer de retroaktivt få det, men då har vi problemet kvar för resten av året. Så det tar oss inte riktigt ur den här rävsaxen, säger Elin Segerlind och fortsätter:

– Därför hade vi hoppats på att man satsat mer för att markägare ska få sina ersättningar så att vi kan fortsätta skydda den värdefulla naturmiljön. Risken är annars att markägare överlag inte väljer att skydda sin skog, för de behöver sina pengar.

Även om partiet högst troligen kommer att lägga reservationer på den föreslagna politiken inom miljö- och jordbrukspolitikområdet, vill inte Segerlind peka ut något område där regeringen gjort några direkta felprioriteringar.

Våtmarksstöd välkomnas av SD

Från andra håll hörs inte lika positiva tongångar. Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen är som Altinget tidigare rapporterat generellt kritisk till stora delar av den föreslagna politiken, men partiet har ändå efter att ha gått igenom detaljerna landat i att välkomna satsningarna på bland annat våtmarksstöd.

– Vi beklagade att de togs bort i den budget som vi röstade för i vintras och ser det som positivt att de är tillbaka, säger Kinnunen till Altinget.
Hur ser ni då på andra tillskott, som pengarna till att bygga upp kapaciteten för koldioxidinlagring från biologiskt ursprung (Bio-CCS)?

– Det är positivt med forskningsinsatser, det välkomnar vi alltid, även om vi ställer oss frågande till om det alltid är den bästa lösningen för den svenska industrin att fokusera på att lagra utsläppen.

Läs mer: Miljöbudget får KD-ros och SD-ris

Moderaternas talesperson Jessica Rosencrantz ger inte mycket för de föreslagna förändringarna, som de beskriver som  symbolpolitik. Samtidigt beklagar de särskilt att de forskningstillskott på 100 miljoner, som bland annat specifikt syftade till att ta fram biobränslen för flyget, tagits bort.

Rosencrantz välkomnar dock positionsförändringarna kring satsningar på koldioxidinlagring, men meddelar samtidigt att de kommer att gå igenom förslagen i detalj innan de tar ställning kring om de ska ställa sig bakom någon av de enskilda satsningarna. –  Vi måste analysera budgeten närmare och kommer att återkomma med en motion på området som slår vakt om en effektiv miljö- och klimatpolitik, säger Jessica Rosencrantz i ett mejlsvar till Altinget.
Hur ser ni på möjligheterna att skärpa upp Klimatklivsreglerna på ett sätt som gör att ni kan ställa er bakom programmet? 
– Klimatklivet har fått tung kritik från såväl Konjunkturinstitut som Riksrevisionen. Moderat klimatpolitik sätter kostnadseffektiva utsläppsminskningar i första rummet och reformer som faktiskt åstadkommer detta.

Läs mer: Detta var partiernas prioriteringar i miljöbudgeten 

Artikeln har uppdaterats efter publicering med Moderaternas svar.

Forrige artikel Hon blir ny chef för Sveaskog Hon blir ny chef för Sveaskog Næste artikel Kvartett får ansvar att utreda glyfosat Kvartett får ansvar att utreda glyfosat
Lövin: ”Vi måste vända på logiken för bruket av haven”

Lövin: ”Vi måste vända på logiken för bruket av haven”

INTERVJU. Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) vill arbeta för stoppa ”vilda västern” på världshaven. Men regeringen får kritik för att inte driva en linje för att faktiskt lösa problemet. De får dessutom kritik för de skyddsåtgärder man vill införa på hemmaplan.