Utsläppsmarknad för gröna näringar väcker frågor

EU2030. EU-kommissionens plan om att föra samman de gröna näringarna till en egen utsläppssektor innehåller flera nyheter. Men svenska lantbruksintressen ser fler risker än fördelar med att skapa kolsänkekrediter i jordbruket.

En av de större nyheterna i EU-kommissionen plan för ett höjt klimatmål är tanken om att föra in kolbalansen från jord-, skog- och markbruket i 2030-målet.

Samtidigt föreslår EU-kommissionen också att de olika gröna näringarna bakas ihop till en gemensam utsläppssektor. Denna har potentialen att ”bli klimatneutral runt år 2035” om planen skulle gå i lås.

Egna mål och riktmärken, flexibilitet mellan sektorerna och ett certifikat för kolsänkor ingår i skissen.

Just det senare väcker dock flera frågor bland intressenterna. Från vissa miljöintressen kommer kritik bland annat till följd av de blandade erfarenheterna från liknande insatser inom FN:s Kyotoprotokoll.

Login