Utsläppsbromsen förvandlades till industrisatsning

BUDGET. Det står klart att det blir en ordentlig satsning på miljö- och klimatåtgärder i budgetpropositionen. Men förra årets löfte om en utsläppsbroms för att kompensera Vattenfallaffären – det kommer inte att genomföras.

Förra sommaren lovade regeringen att införa en så kallad utsläppsbroms, det vill säga köpa och annullera utsläppsrätter i EU:s utsläppshandelssystem. 300 miljoner kronor skulle avsättas årligen med start år 2018, löd löftet i budgetpropositionen för år 2017.

Köp av utsläppsrätter skulle göra brunkolen i Europa mindre lönsam, förklarade Karolina Skog och Isabella Lövin i en DN debatt-artikel (2/7-16) i samband med den pågående försäljningen av Vattenfalls tyska brunkolsverksamhet.

Utsläppsbromsen är ett av de klimatförslag som har fått rejäla applåder från Konjunkturinstitutet och tunga ekonomer.

Login