Utredare: Grönt sparande kan vara bra – men inte just nu

FINANS. Det skulle vara för krångligt att införa ett regelverk för grönt sparande nu, enligt utredaren Birgitta Pettersson. Men finansmarknadsminister Per Bolund (MP) anser att ett skattegynnat styrmedel för miljövänligare sparande behövs.

Behovet av att ställa om kapitalflödena i linje med Parisöverenskommelsen är omfattande. Men är en grön sparandeform i Sverige rätta vägen för att underlätta investeringar i gröna projekt? Under tisdagen lämnar utredaren Birgitta Pettersson över sina förslag till regeringen och hennes svar är – nej. I alla fall inte just nu.

Orsaken till utredarens slutsats är att det inte går att visa att det är en generell brist på kapital som är orsaken till att investeringar i gröna projekt inte sker i den takt som krävs för att Sverige ska uppnå miljömålen.

Det finns sannolikt andra marknadsmisslyckanden i relation till miljömålen som gör att investeringar inte sker i tillräcklig omfattning, bland annat otillräckliga eller felriktade styrmedel samt teknologirelaterade risker, enligt Birgitta Pettersson som till vardags är chef för de två myndigheterna Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kanslier.

Login