Utmaningarna inte över för Skogsstyrelsen

SKOGSINVENTERING. Till slut kom regeringens startsignal för den landsomfattande skogsinventeringen. Nu gäller det för Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist att få alla parter med i båten. 

Skogsstyrelsen har legat i startblocken länge, redo att inleda den nationella inventeringen av nyckelbiotoper som regeringen aviserade redan i höstas. Nu har uppdraget till slut landat på generaldirektör Herman Sundqvists skrivbord i form av ett sju sidor långt regeringsuppdrag.

– När man är på en myndighet och ska föra ut regeringens politik, då är det enklare om regeringen tydliggör vad man ska göra. Det här beslutet innebär både att vi får arbetsro och att vi får en massa att göra, säger han till Altinget.

I väntan på närmare instruktioner från regeringen har Skogsstyrelsen förberett sig så långt man har kunnat. Regeringsuppdraget innebär inte ett behov av några stora kursändringar, konstaterar Herman Sundqvist.

Login