Uppmaningen: Ni ska sätta ribban för den biologiska mångfalden

FÖRSLAG. Regeringen bör avgöra vad som ska krävas inom skogen i biologiska mångfaldsarbetet, anser skogsutredningen. Men lösningen stöter på patrull, både från miljö- och näringshåll.

Frågan om avvägningen mellan ökade insatser för biologisk mångfald och ökad fossilfri produktion från skogen var en av flera svårknäckta nötter för skogsutredningen.

Lösningen är ett förslag som innebär framför allt ett större ansvar på regeringen. Bland annat då utredningen bedömer att det i praktiken är omöjligt att nå målen för insatser inom biologisk mångfald, såsom man uttolkar dem i EU:s art- och habitatdirektiv.

Så när Sverige nu ska uppdatera de nationella insatserna inom konventionen för biologisk mångfald är det därför centralt att göra en tydlig politiskt avvägning av vad som ska ingå i målsättningen, fortsätter utredarna.

Login